Dobre słyszenie może mieć pozytywny wpływ na tak wiele aspektów Twojego życia. Słyszenie nie tylko pomaga rozumieć i skutecznie się komunikować, ale także pozwala utrzymać kontakt z ciągle zmieniającym się światem dookoła. Bez względu na to, czy rozmawiasz z bliskimi, czy oglądasz ulubiony program telewizyjny, Twój słuch odgrywa fundamentalną rolę w ogólnym samopoczuciu.

Kiedy mowa staje się mniej wyraźna

Utrata słuchu może stopniowo narastać. Niektóre dźwięki pozostają słyszalne, podczas gdy inne, na przykład dźwięki wysokotonowe, stają się trudniejsze do usłyszenia. Miększe, wysokie spółgłoski, takie jak „s”, „f”, „sz” i „t”, odgrywają kluczową rolę w ocenie naszej zdolności rozumienia mowy. Dlatego osoby z ubytkiem słuchu często mówią: „Słyszę, ale nie rozumiem, co się mówi”.

Kiedy dobrze słyszymy, to możemy żyć tak, jak pragniemy. Leczenie ubytku słuchu może pozytywnie wpłynąć na samopoczucie na wiele różnych sposobów.

Odkryj radość płynącą z dobrego słyszenia
Aparaty-słuchowe-Toruń---Phonak-03

Dobre słyszenie oznacza dobre samopoczucie​

Kiedy dobrze słyszymy, jesteśmy dobrze przygotowani do życia, którego pragniemy. Jest coraz więcej dowodów na to, że leczenie ubytku słuchu może pozytywnie wpłynąć na samopoczucie społeczno-emocjonalne, poznawcze i fizyczne.

Słuch jest pod wieloma względami zmysłem społecznym, a utrata słuchu może mieć zasadniczy wpływ na komunikowanie się z innymi i nawiązywanie z nimi kontaktu. Słuch jest również zmysłem emocjonalnym, a utrata słuchu może zmienić sposób, w jaki odbieramy spotkania towarzyskie, teatr, muzykę i jak postrzegamy emocje. Utrata słuchu może również wpływać na zdolność monitorowania zmian w otoczeniu akustycznym, potencjalnie wpływając na poczucie bezpieczeństwa. Innymi słowy, ubytek słuchu może mieć wpływ na to, co intuicyjnie określilibyśmy mianem „dobrostanu”, ale czy możemy sformułować definicję dobrego samopoczucia, z naciskiem na kontekst ochrony słuchu?

Phonak-ikona-02

Dobre samopoczucie społeczno-emocjonalne

Dobre Słyszenie - Dobre Samopoczucie

Dobre słyszenie pozwala nam na aktywność społeczną, rozmowy z innymi i skuteczną komunikację – bez barier. Korzystanie z aparatów słuchowych może poprawić jakość życia, interakcje społeczne i zadowolenie z relacji dla Ciebie i Twoich bliskich.

Phonak-ikona-01

Dobre samopoczucie poznawcze

Odkryj radość płynącą z dobrego słyszenia

Mózg odgrywa kluczową rolę w słuchaniu i rozumieniu mowy – ważne jest, aby otrzymywał stymulacje. I tu rola aparatów słuchowych jest nie do przecenienia. Korzystanie z urządzeń wspomagających słyszenie poprawia pamięć, poza tym wykazano, że ułatwia słuchanie.

Phonak-ikona-03

Dobre samopoczucie
fizyczne

Aparaty słuchowe Toruń Dobre słyszenie

Zastosowanie właściwych rozwiązań słuchowych oznacza dobre przygotowanie do radzenia sobie w różnych sytuacjach słuchowych. Dobre słyszenie zapewnia większą świadomość środowiskową, wzmacniając poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie.

Dbanie o słuch przyśpiesza osiągnięcie dobrostanu

Niektóre badania pokazują pozytywny wpływ używania aparatu słuchowego na stabilność i równowagę postawy u osób z ubytkiem słuchu.

Dobrze dopasowane aparaty słuchowe mogą poszerzyć dostęp do subtelnych dźwięków, zwiększając świadomość słuchacza dotyczącą zmian w otoczeniu. Aparaty słuchowe mogą zatem zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i ochrony, dając możliwość prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia.

Przeczytaj więcej o aparatach słuchowych Phonak dostępnych w ofercie Medicum Auris…

Phonak logo - RGB 300dpi
Aparaty słuchowe Medicum Auris