Jak wygląda badanie słuchu?

Badania wykonywane są przez dyplomowanego protetyka słuchu. Badania nie wymagają przygotowania Pacjenta. Nie jest wymagane skierowanie na badanie.

Audiometria tonalna

Audiometria tonalna jest to metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia. To badanie słuchu pozwala określić rodzaj i głębokość niedosłuchu.
Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne. Zakładamy specjalne słuchawki na przewodnictwo powietrzne i kostne. Podczas badania ocenia się jakość słyszenia w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 8000 Hz. Zadaniem Pacjenta jest naciskanie przycisku w momencie usłyszenia dźwięku.
Na podstawie tego badania jesteśmy w stanie określić charakter i głębokość niedosłuchu. Jest to najczęściej wykonywane badanie słuchu, które daje nam obraz stanu narządu słuchu.

Aparaty słuchowe Toruń Medicum Auris badanie słuchu
aparaty słuchowe toruń prosta 30 mediucm auris

Audiometria mowy

Audiometria słowna jest wykonywana w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej.
Badanie to pozwala nam ocenić zrozumienie mowy osoby badanej.
Testy słowne pomagają ocenić socjalną wydolność, czyli komunikację Pacjenta w życiu codziennym. Inaczej mówiąc, jest to badanie, które pokazuje czy badany rozumie wypowiadane słowa.
Celem badania jest ustalenie krzywej dyskryminacji, tj. krzywej rozumienia mowy dla poszczególnych poziomów natężeń podawanego bodźca dźwiękowego (w tym przypadku mowy).

Badanie wykonywane jest w słuchawkach na przewodnictwo powietrzne, oddzielnie dla ucha prawego i lewego. Pacjent w słuchawce słyszy wyrazy jednosylabowe oraz liczby na różnych poziomach natężeniach dźwięku. Zadaniem osoby badanej jest powtarzanie materiału dźwiękowego zaraz po jego usłyszeniu.

aparaty słuchowe toruń prosta 30 mediucm auris (3) 1600px